IMG_2410

Film (2013) Graphite, paper, nails, film box